HORNBÆK GYMNASTIK FORENING
Forside

Velkommen til hjemmesiden for Hornbæk Gymnastik Forening,

hjemmehørende i Hornbæk ved 8920 Randers NV  wink.


 

VIGTIGT....

Vi har følgende aflysninger for uge 41, 42 og 43:

Springholdene – aflyses helt
Crossfitnes – Martin har givet besked til holdet
Dansemus – flyttes til Randers Firmasport men der kommer særskilt meddelelse ud fra instruktørerne
Kondisild – aflyses helt
 
Alt aktivitet i birummet uge 41 er aflyst, men birummet kan benyttes uge 42 og 43.

I uge 41 er der Skolefest på Hornbæk skole, og i uge 42 og 43 skal der lægges nyt gulv i Hornbæk Hallen, og derfor den længerevarende aflysning.

 

Kære medlemmer, hjælpere og instruktører i Hornbæk Gymnastik Forening.

Vi skriver til jer alle på en gang for at bede om jeres hjælp.

Hornbæk Gymnastik Forening har indgået et unikt samarbejde med de øvrige foreninger i Hornbæk:
Hornbæk Sportsforening, Randers Firmasport (som rummer flere underafdelinger) samt Randers Minigolf Klu, Randers Agility Klub, FDF Hornbæk-Randers, Fortuna Randers, Hornbæk Skole og Ungdomsskolen om at skabe og videreudvikle Hornbæk Idræt og Kulturcenter. Projektet har mottoet: Et sted at være, og Hornbæk Idræt og Kulturcenter skal være stedet, vi mødes i Hornbæk.

Inden da har vi som forening en milepæl vi meget gerne skulle være med til at nå.
At samle 1,7 mio kr. i private donationer. Jeg håber, I alle har hørt en smule  om det, og I kan læse meget mere på hjemmesiden www.HIKC.nu, og I kan følge med på Facebook på https://www.facebook.com/HIKC.nu.

Som en del af ambassadørkorpset, der er med til at sprede budskabet om vigtigheden af donationerne har vi gjort et stort benarbejde, men vi mangler stadig en del tilsagnsblanketter. For nu er det i første om gang blot tilsagn om donationer, vi ønsker. Når projektet gennemføres vil de, der har givet tilsagn blive kontaktet for at få indbetalt de donationer, der er givet tilsagn om.

I denne mail har vi vedhæftet en donationsblanket, og vi vil bede jer alle sammen om at læse den, og overveje, hvordan I kan være en del af dette projekt.

Hvis vi i gennemsnit pr. husstand giver 800 kr, får vi samlet de 1,7 mio. kr. der skal bruges fra private.

Jamen, er det ikke bare til fodboldbaner, vil I måske spørge? Og så vil vi svare, det er til etape 1, som er springbrættet til etape to. Hvis Ikke vi får gennemført etape 1, så bliver det nærmest aldrig til etape 2, og den ekstra hal/det bevægelseshus i Hornbæk, som vi så brændende ønsker os.

Der hvor I kan hjælpe er

1: ved at udfylde en donationsblanket og aflevere den et af stederne nævnt på donationsblanketten, eller gå I Rema fredag eller lørdag, og se, om ikke der er en ambassadør i en af de blå T-shirts, som vil tage imod blanketten. Eller kontakt webmaster.hgf@gmail.com. I skal IKKE brænde inde med en blanket.

2: Spørg jeres naboer, og alle dem på vejen, om DE har givet tilsagn om en donation, og ellers henvis dem til hjemmesiden, eller videresend donationsblanketten her fra mailen.
Vores ambassadørkorps har brug for hjælp for at nå alle og nå hele vejen rundt.

I er også hjertelig velkomne til at melde jer i ambassadørkorpset og give en hånd med til en af de planlagte indsamlingsrunder.

3: Gør jeres bedste, for at hjælpe os med, at dette bliver til noget. Det er NU vi skal samle os og stå sammen for at udvikle vores lokalområde.

 

OG hvad så med os, der ikke dyrker idræt?
Hvad skal vi bruge HIKC til? Kulturdelen er ikke lagt i faste rammer, men vi drømmer om mulighed for at borgere kan samles og nyde samværet om f.eks. foredrag, musikarrangementer, kreative elementer eller andet, og for at vi kan få en stærk kulturdel, opfordrer vi til, at Hornbæk Gymnastik Forening, kan fungere som en kulturel vugge i form af en blomstrende kulturudvikling.
Husk alt bæres af frivillige, og blandt Hornbæk Gymnastik Forenings medlemmer har vi den første, som gerne vil være en del af den kulturelle udvikling i Hornbæk Idræt og Kultur center.
Det er Ellen Bisgaard fra Verdisvej.
Alle øvrige, der kunne tænke sig at være med til at udvikle kulturdelen er velkomne til at ringe til Ellen på tlf. nr. 24627721, og Ellen har mail ellenkathrine@privat.dk

 

SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL

HIKC – et sted at være

www.hikc.nu
 

https://www.facebook.com/HIKC.nu.

 

Mange hilsner

Hornbæk Gymnastik Forening

Link til animation af det nye samlingssted:

https://www.youtube.com/watch?v=6ujs13wgDZ4&feature=youtu.be
 

Så går starten for vores sæson 18/19 i Hornbæk Gymnastik forening.
Crossdance starter  den 13. august kl. 17.10 i Birummet ved Hornbæk Hallen.
og på siden Holdoversigt, kan du se hvornår alle de andre hold starter og hvor henne.


 
Kære alle medlemmer af Hornbæk gymnastik forening.
 
Som bekendt er vi i gang med et projekt vedr. et nyt Hornbæk Idræt & Kulturcenter (HIKC) hvilket er en stor opgave som kræver både
kræfter og midler i form af pengedonationer fra bl.a. private.
 
Du kan også læse om projektet på www.HIKC.nu
 
 
 
Med venlig hilsen

Edel Bak Andersen
Formand f. Hornbæk gymnastik forening
og medlem af styregruppen HIKC
 

Hvis du som pensionist ønsker at tilmelde dig et voksenhold (standardpris 700 kr), men betale pensionistprisen, så kan du tilmelde dig på holdet "PENSIONISTPRIS 2018" på holdoversigten, voksenhold tilmelding.

 


 


Hornbæk Gymnastik Forening er hjemmehørende i Randers Kommune, Jylland ;-)
Hornbæk Gymnastik Forening | Over Hornbæk | 8920 Randers NV |